BÆREKRAFT

Kvalitet, sikkerhet og miljø står alltid i høysetet og vi jobber aktivt med å sikre en høy kvalitet på alle våre produkter, begrense miljømessige konsekvenser av selskapets aktiviteter og sikre at hele leverandørkjeden er basert på anerkjente etiske retningslinjer.

PRODUKTER OG SIKKERHET

Alle produkter vi selv produserer er testet og godkjent etter gjeldende regelverk og merkevarene vi distribuerer kommer kun fra leverandører som kan dokumentere at gjeldende regelverk er overholdt.

Produktstandarder vi følger:

Vi benytter nå FSC-sertifisert tre til alle våre rene papirprodukter. Dette er merket spesielt på produktene.
Merkeordningen stiller strenge krav til at tømmeret som benyttes i produksjonen oppfyller krav til kontrollert hogst som forhindrer avskoging og ivaretar hensyn til lokalbefolkning / urbefolkning.

 

Alle våre drikkeflasker og matbokser er BPA frie.
BPA står for Bisphenol-A som er en hormonhermer som kan herme østrogen, og ved inntak kan påvirke helsen negativt.

Alle våre produkter er testet i forhold til EU’s REACH forskrift. REACH forskriften forbyr bruk av farlige kjemikalier. Formålet med forskriften er å beskytte både menneskers helse og miljøet.

Alle våre produkter som er beregnet til små barn eller defineres som leketøy er testet og godkjent i henhold til EU’s regelverk EN-71, som er spesielt beregnet på å ivareta sikkerheten for denne gruppen.


VÅRE PRODUSENTER

Produksjonen av våre egne produkter foregår primært i Kina.  Så langt det er mulig forsøker vi å begrense antallet produsenter vi jobber med og ha et langsiktig perspektiv på samarbeidet. 
Alle våre partnere må skriftlig bekrefte at de vil følge selskapets etiske retningslinjer (Code of conduct) og inngå egen kontrakt for ivaretakelse av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.  Vi prioriterer imidlertid å arbeide med sertifiserte produsenter. 

BSCI sertifisering av en fabrikk sikrer at forholdene på fabrikken er i samsvar med menneskerettighetene. Når BSCI inspiserer en fabrikk, så blir den vurdert fra A til F. Får fabrikken A eller B, så er den godkjent og vil bare motta inspeksjoner hvert 3. år. Får fabrikken C, D eller E, så vil den bli inspisert årlig for å sikre at de forbedrer seg.

SMETA er en etisk revisjonsmetodikk som omfatter alle aspekter av ansvarlig forretningspraksis. SMETA er designet for å minimere dobbeltarbeid og for å gi medlemmer og leverandører et revisjonsformat de enkelt kan dele. SMETA-rapporter publiseres i SEDEX-systemet, noe som sikrer åpenhet og effektiv informasjonsdeling.

Mer enn 65 % av fabrikkene vi benytter er enten BSCI sertifisert eller SMETA revidert og vi har en målsetning om at samtlige av de produsentene vi benytter skal være BSCI sertifisert eller SMETA revidert innen 2025


SAMARBEIDSPARTNERE

CTT og Intertek står for testing og sertifisering av alle våre produkter og sikrer at vi leverer godkjente produkter av beste kvalitet til våre kunder. 

Consumer Testing Technology Co., Ltd. (CTT) er en profesjonell teknisk tjenesteleverandør for uavhengig testing, inspeksjon og revisjon av forbruker- og industriprodukter, samt ivaretagelse av miljøsikkerhet. Selskapet har over 20 filialer og kontorer i flere land.

INTERTEK (logo)

Intertek er en av de største leverandørene av kvalitetssikringstjenester og har mer enn 1000 kontorer rundt om i verden.

 

Kontaktinfo

Telefonnummer:
23 37 88 80

Mailadresse:
firmapost@papirkompaniet.no 

Kontoradresse:
Østensjøveien 39-41
0667 Oslo