Personvernerklæring for Papirkompaniet AS

Behandlingsansvarlig

Daglig leder, Tor Olav Jacobsen, er på vegne av Papirkompaniet AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;
Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og passord for B2B løsning.
Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. Forutsetter samtykke.
Vi benytter kjøpshistorikk og adferdsmønster på nettsiden til å kunne gi anbefalinger og reklame som er tilpasset hver enkelt bruker. Forutsetter samtykke.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).
Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.
Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider og som du har avgitt til våre ansatte i forbindelse med ditt kjøp.
Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til vår transportør av de produkter som er bestilt.
Vi kan også overføre dine personopplysninger til de formål som er gjengitt nedenfor
-    Til tredjepart som tilbyr tjenester knyttet til vår digitale tjeneste eller dens funksjoner, men bare i den grad det er nødvendig for å yte denne tjenesten. For eksempel vår transportør, vårt digitale markedsføringsbyrå, vår hosting leverandør eller utviklere av vår digitale tjenesten.
-    Når det kreves av loven.
-    Til en kjøper eller en potensiell kjøper av vår virksomhet.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med vårt kundeforhold lagres så lange vårt kundeforhold er aktivt og deretter i ytterligere 24 måneder. Data kan lagres lenger når vi er lovpålagt å gjøre det.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Hvis du har en klage angående behandling av dine personopplysninger, har du rett til å rapportere dette til Datatilsynet – postboks 8177, 0034 Oslo e-post; postkasse@datatilsynet.no .

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
personvern@papirkompaniet.no

Papirkompaniet AS
Østensjøveien 39-41
0667 Oslo
Telefon. +47 23 37 88 80