HÅRSPRAY MED FARGE PASTELL AQUA 125ML BUTTERICKS

26-2440-70

Midlertidig hårfarge. Lokket viser fargen. Bruk midlertidig hårfarge og overrask vennene dine med en ny frisyre. Vaskes av med sjampo.

 • Innhold: 125 ml

BRUKSANVISNING:

 • Bruk bare som anvist.
 • Skal oppbevares og brukes ved romtemperatur.
 • Rist godt.
 • Hold boksen loddrett og sprøyt litt om gangen fra en avstand på 20 cm. Unngå kontakt med ansikt og øyne.
 • Beskytt klær og andre materialer fra overflødig sprøyting.
 • Må ikke brukes på bleket, farget eller på permanent hår.
 • Ikke egnet for barn med tynt eller lyseblondt hår grunnet fare for misfarging.
 • Ikke bruk det på små barn.
 • Personer med tynt eller lyseblondt hår må være forsiktige og teste med et lite område først.

ADVARSEL!

 • Ekstremt brannfarlig aerosol.
 • Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
 • Gir alvorlig øyeirritasjon.
 • Oppbevares utilgjengelig for barn.
 • Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder.
 • Røyking forbudt.
 • Ikke spray mot åpen flamme eller andre antenningskilder.
 • Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
 • Beskyttes mot sollys.
 • Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C.
 • Ikke innånd aerosoler.
Varemerker
Buttericks
Produktgruppe
Butterick's hårspray,Halloween